• School- en beroepskeuze

  Wij helpen bij  het kiezen van de juiste opleiding op niveau en passend bij de interesses en competenties. Ergoselect biedt ondersteuning bij het maken van een CV (volgens de laatste richtlijnen) en het opstellen van een goede motivatiebrief Neem voor informatie contact op via onze info nummers 020-4890054, 035-6212491 en 043-3061118.    

  lees verder
 • Dyslexie en dyscalculie

  Dyslexie is een leerstoornis. De lees- en schrijfproblemen worden bij mensen met dyslexie veroorzaakt doordat er iets mis gaat in de fonologische processen. Fonologie is het automatisch kunnen koppelen van letters aan klanken en de klanken automatisch kunnen omzetten in letters. Het automatiseren van dit proces is voor mensen met dyslexie moeilijk, waardoor zij moeite Continue Reading

  lees verder
 • Gedragsproblemen ADD & ADHD

  ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder); jeugd en volwassenen. Het wordt ook wel aandachtstekort-hyperkinetische stoornis of aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis genoemd. Bel voor meer informatie met onze info lijnen op 020-4890054, 035-6212491 en 043-3061118.

  lees verder
 • Intelligentie- en niveau-onderzoek

  Ergoselect heeft verschillende tests in huis om onderzoek naar intelligentie te kunnen verrichten, waaronder de: DAT HRM, WISC, WPPSI, BNT, RAVEN, GIVO, NIO. Onderzoek naar intelligentie De reden dat u een onderzoek naar intelligentie wil, kan verschillend zijn: ● second opinion (naast de CITO-score) ● schooladvies ● onderzoek naar hoogbegaafdheid ● totaalbeeld van het capaciteitenniveau Continue Reading

  lees verder
 • Huiswerkbegeleiding

  Ergoselect helpt kinderen die moeilijk meekomen en een duwtje in de rug kunnen gebruiken. We assisteren met alle niveaus van onderwijs. Voor meer informatie zijn wij bereikbaar op onze info nummers 020-4890054, 035-6212491 en 043-3061118.  

  lees verder

Tarieven

Vergoeding verzekeraar of gemeente

Bij ernstige stoornissen (DSM-V gerelateerd) is een vergoeding op basis van Generalistische Basis GGZ mogelijk. Bij volwassenen kan dit via hun zorgverzekering, bij kinderen en jeugdigen kan dit via de gemeente. Hiervoor is altijd een verwijzing door de huisarts nodig. Voor meer informatie, zie Verzekeraars of Gemeenten. Voor dyslexie en dyscalculie geldt dat vergoeding alleen mogelijk is via doorverwijzing vanuit school. Voor volwassenen is hierbij geen vergoeding mogelijk, neemt u contact op voor meer informatie.

Eigen risico

Iedere verzekerde heeft te maken met het verplichte eigen risico dat voor alle verzekerde zorg geldt. Dit bedraagt €385,- per jaar, mogelijk is het meer wanneer u dat met uw verzekeraar heeft afgesproken. Dit bedrag wordt door uw verzekeraar aan u gefactureerd.

Onderzoek of behandeling zonder vergoeding

Tarieven Basis-GGZ

Wanneer u verzekert bent bij een verzekeraar waarmee wij geen contract hebben, is er bij uw verzekering een gedeeltelijke of geen vergoeding mogelijk. Wanneer uw kind/jijzelf woont in een gemeente waarmee wij geen contract hebben, dan is er geen vergoeding mogelijk. Voor een diagnostisch onderzoek hanteren wij dan de maximum tarieven die door de NZa zijn vastgesteld. Hiervoor verwijzen wij u naar de volgende documenten:
Tarieven Basis-GGZ 2018

Dyslexie

Een diagnostisch onderzoek naar dyslexie bestaat uit een intake, twee dagdelen waarin het onderzoek wordt uitgevoerd, een rapportage met daarin alle resultaten en de uiteindelijke diagnose, en een eindbespreking. De kosten voor een volledig onderzoek zijn als volgt.
Voor particulieren: €850,- (exclusief 21% BTW)
Voor bedrijven: €950,- (exclusief 21% BTW)

Behandeling

Voor een behandeling hanteren wij een tarief per sessie. Een sessie bestaat uit 45 minuten contacttijd en 15 minuten administratieve afhandeling. De kosten hiervoor zijn als volgt:
Per sessie: €85,-

No-show

Een afspraak dient uiterlijk 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Wanneer niet uiterlijk 24 uur van tevoren een behandelsessie geannuleerd wordt, hebben wij het recht om de kosten hiervan deels bij u te factureren. Het gaat daarbij om de helft van het hierboven genoemde bedrag per sessie. Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij uw verzekeraar.

Vragen

Mochten er onduidelijkheden zijn over de vergoeding of de kosten van onderzoek of behandeling, dan kunt u contact met ons opnemen.