• School- en beroepskeuze

  Wij helpen bij  het kiezen van de juiste opleiding op niveau en passend bij de interesses en competenties. Ergoselect biedt ondersteuning bij het maken van een CV (volgens de laatste richtlijnen) en het opstellen van een goede motivatiebrief Neem voor informatie contact op via onze info nummers 020-4890054, 035-6212491 en 043-3061118.    

  lees verder
 • Dyslexie en dyscalculie

  Dyslexie is een leerstoornis. De lees- en schrijfproblemen worden bij mensen met dyslexie veroorzaakt doordat er iets mis gaat in de fonologische processen. Fonologie is het automatisch kunnen koppelen van letters aan klanken en de klanken automatisch kunnen omzetten in letters. Het automatiseren van dit proces is voor mensen met dyslexie moeilijk, waardoor zij moeite Continue Reading

  lees verder
 • Gedragsproblemen ADD & ADHD

  ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder); jeugd en volwassenen. Het wordt ook wel aandachtstekort-hyperkinetische stoornis of aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis genoemd. Bel voor meer informatie met onze info lijnen op 020-4890054, 035-6212491 en 043-3061118.

  lees verder
 • Intelligentie- en niveau-onderzoek

  Ergoselect heeft verschillende tests in huis om onderzoek naar intelligentie te kunnen verrichten, waaronder de: DAT HRM, WISC, WPPSI, BNT, RAVEN, GIVO, NIO. Onderzoek naar intelligentie De reden dat u een onderzoek naar intelligentie wil, kan verschillend zijn: ● second opinion (naast de CITO-score) ● schooladvies ● onderzoek naar hoogbegaafdheid ● totaalbeeld van het capaciteitenniveau Continue Reading

  lees verder
 • Huiswerkbegeleiding

  Ergoselect helpt kinderen die moeilijk meekomen en een duwtje in de rug kunnen gebruiken. We assisteren met alle niveaus van onderwijs. Voor meer informatie zijn wij bereikbaar op onze info nummers 020-4890054, 035-6212491 en 043-3061118.  

  lees verder

Dyslexie en dyscalculie

Dyslexie is een leerstoornis. De lees- en schrijfproblemen worden bij mensen met dyslexie veroorzaakt doordat er iets mis gaat in de fonologische processen. Fonologie is het automatisch kunnen koppelen van letters aan klanken en de klanken automatisch kunnen omzetten in letters. Het automatiseren van dit proces is voor mensen met dyslexie moeilijk, waardoor zij moeite hebben om letters en woorden te herkennen, uit te spreken en te schrijven.

Oorzaak

Waar wordt dyslexie door veroorzaakt? Onderzoek op dit gebied is er nog niet uit, maar wat we wel weten is dat:
● Dyslexie een erfelijke factor heeft, wanneer iemand in uw familie (vader, moeder, zus of broer) dyslexie heeft, is er 30-50% kans op dyslexie.
● Dyslexie bij iedereen zich op een andere manier uit; de een heeft meer moeite met lezen de ander meer moeite met spelling.
● Dyslexie heeft geen relatie met het intelligentieniveau.
● Met genoeg oefening, aandacht en verschillende strategieën is het mogelijk om op een beter lees- en schrijfniveau te komen.

Kenmerken
Hieronder vindt u een aantal algemene kenmerken van dyslexie:
● moeite met spelling.
● moeite met (nauwkeurig, snel of begrijpend) lezen.
● moeite met (nauwkeurig of snel) schrijven.

Daarnaast is uit onderzoek voortgekomen dat dyslexie gepaard kan gaan met:
● andere leer- en gedragsstoornissen zoals ADHD, ADD, dyscalculie, dyspraxie.
● problemen met de motoriek.
● andere manier van informatieverwerking.
● moeite hebben met het reproduceren van informatie.
● problemen met het (korte termijn-) geheugen.
● moeite met hoofdrekenen.
concentratieproblemen.
● problemen met plannen en organiseren.
● faalangst, schaamte, frustraties, boosheid en andere emotionele problemen.

Diagnose

Om dyslexie te kunnen vaststellen, worden conform de gebruikelijke werkwijze binnen Ergoselect, de criteria van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) gehanteerd.
Wanneer blijkt dat er sprake is van dyslexie wordt een officiële verklaring afgegeven.

Behandeling
Dyslexie is niet te genezen. Een effectieve behandeling van dyslexie is voornamelijk op de taal gericht. Hoe meer u iets begrijpt van de spelling, des te minder u op het taalgevoel hoeft te vertrouwen. Hoe beter u weet hoe woorden zijn opgebouwd, des te meer steun u heeft bij het lezen van die woorden. En hoe meer inzicht u heeft in de logische opbouw van een tekst, des te gemakkelijker is het een tekst te begrijpen en te onthouden. De beste manier om met dyslexie om te kunnen gaan is dus oefenen, oefenen en oefenen.

Aanmelden voor een diagnostisch onderzoek
Na aanmelding bij Ergoselect nodigen wij u en/of uw kind uit voor een eerste gesprek. Dit eerste gesprek is vrijblijvend van aard. In dit gesprek proberen we te achterhalen wat de klachten zijn en of het onderzoek nuttig is en geschikt is voor de vraag- en probleemstelling. Bij volwassenen starten we over het algemeen dezelfde dag met het onderzoek. Bij kinderen splitsen we het onderzoek uit over verschillende dagen. Vaak is van te voren al telefonisch contact geweest om de belangrijkste problemen in kaart te brengen.

Meer informatie over de aanmeldingsprocedure vindt u op deze pagina.

Informatie over kosten en vergoedingen vindt u hier.

 

Written by ERGOSELECT