• School- en beroepskeuze

  Wij helpen bij  het kiezen van de juiste opleiding op niveau en passend bij de interesses en competenties. Ergoselect biedt ondersteuning bij het maken van een CV (volgens de laatste richtlijnen) en het opstellen van een goede motivatiebrief Neem voor informatie contact op via onze info nummers 020-4890054, 035-6212491 en 043-3061118.    

  lees verder
 • Dyslexie en dyscalculie

  Dyslexie is een leerstoornis. De lees- en schrijfproblemen worden bij mensen met dyslexie veroorzaakt doordat er iets mis gaat in de fonologische processen. Fonologie is het automatisch kunnen koppelen van letters aan klanken en de klanken automatisch kunnen omzetten in letters. Het automatiseren van dit proces is voor mensen met dyslexie moeilijk, waardoor zij moeite Continue Reading

  lees verder
 • Gedragsproblemen ADD & ADHD

  ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder); jeugd en volwassenen. Het wordt ook wel aandachtstekort-hyperkinetische stoornis of aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis genoemd. Bel voor meer informatie met onze info lijnen op 020-4890054, 035-6212491 en 043-3061118.

  lees verder
 • Intelligentie- en niveau-onderzoek

  Ergoselect heeft verschillende tests in huis om onderzoek naar intelligentie te kunnen verrichten, waaronder de: DAT HRM, WISC, WPPSI, BNT, RAVEN, GIVO, NIO. Onderzoek naar intelligentie De reden dat u een onderzoek naar intelligentie wil, kan verschillend zijn: ● second opinion (naast de CITO-score) ● schooladvies ● onderzoek naar hoogbegaafdheid ● totaalbeeld van het capaciteitenniveau Continue Reading

  lees verder
 • Huiswerkbegeleiding

  Ergoselect helpt kinderen die moeilijk meekomen en een duwtje in de rug kunnen gebruiken. We assisteren met alle niveaus van onderwijs. Voor meer informatie zijn wij bereikbaar op onze info nummers 020-4890054, 035-6212491 en 043-3061118.  

  lees verder

Schoolniveau onderzoek / NIO

Reeds vanaf de basisschool wordt regelmatig geadviseerd over het verdere schoolverloop. Door gebruikmaking van CITO-toetsen en schoolvorderingstoetsen wordt het duidelijk in welke richting een kind zich kan ontwikkelen. Daarnaast speelt advies vanuit school een rol.

Een belangrijke mijlpaal vormt de CITO-toets in groep 8. Bij zeker 80% van de onderzochte kinderen sluit het advies goed aan bij het schooladvies. Soms kunnen er echter omstandigheden zijn, waarbij de toetsscore niet in overeenstemming is met wat bijvoorbeeld ouders verwachten. Een second opinion kan in die gevallen helderheid verschaffen over de behaalde CITO-score. Te denken valt aan de afname van de NIO, of een compleet IQ-onderzoek met sterkte/zwakte analyse.

De NIO staat voor Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau. Door middel van deze test kan advies gegeven worden voor wat betreft het niveau van (vervolg)onderwijs. De NIO kan afgenomen worden bij leerlingen in groep 8 en de klassen 1, 2 en 3 van het voortgezet onderwijs.

Wilt u meer informatie? Onze contactgegevens zijn te vinden op de pagina contact. Wij zijn zowel telefonisch als per e-mail bereikbaar.