• School- en beroepskeuze

  Wij helpen bij  het kiezen van de juiste opleiding op niveau en passend bij de interesses en competenties. Ergoselect biedt ondersteuning bij het maken van een CV (volgens de laatste richtlijnen) en het opstellen van een goede motivatiebrief Neem voor informatie contact op via onze info nummers 020-4890054, 035-6212491 en 043-3061118.    

  lees verder
 • Dyslexie en dyscalculie

  Dyslexie is een leerstoornis. De lees- en schrijfproblemen worden bij mensen met dyslexie veroorzaakt doordat er iets mis gaat in de fonologische processen. Fonologie is het automatisch kunnen koppelen van letters aan klanken en de klanken automatisch kunnen omzetten in letters. Het automatiseren van dit proces is voor mensen met dyslexie moeilijk, waardoor zij moeite Continue Reading

  lees verder
 • Gedragsproblemen ADD & ADHD

  ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder); jeugd en volwassenen. Het wordt ook wel aandachtstekort-hyperkinetische stoornis of aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis genoemd. Bel voor meer informatie met onze info lijnen op 020-4890054, 035-6212491 en 043-3061118.

  lees verder
 • Intelligentie- en niveau-onderzoek

  Ergoselect heeft verschillende tests in huis om onderzoek naar intelligentie te kunnen verrichten, waaronder de: DAT HRM, WISC, WPPSI, BNT, RAVEN, GIVO, NIO. Onderzoek naar intelligentie De reden dat u een onderzoek naar intelligentie wil, kan verschillend zijn: ● second opinion (naast de CITO-score) ● schooladvies ● onderzoek naar hoogbegaafdheid ● totaalbeeld van het capaciteitenniveau Continue Reading

  lees verder
 • Huiswerkbegeleiding

  Ergoselect helpt kinderen die moeilijk meekomen en een duwtje in de rug kunnen gebruiken. We assisteren met alle niveaus van onderwijs. Voor meer informatie zijn wij bereikbaar op onze info nummers 020-4890054, 035-6212491 en 043-3061118.  

  lees verder

Procedure bij aanmelding

Aanmelden kan per email via ergoselect@gmail.com. Vermeldt hierbij uw hulpvraag, telefoonnummer en zorgverzekeringsgegevens. U kunt ons ook telefonisch bereiken op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur op onze info- en afsprakenlijnen: 020-4890054, 035-6212491 en 043-3061118.

Intake

Na aanmelding maken wij een afspraak met u voor een pre-intakegesprek. Het gesprek is vrijblijvend en duurt ongeveer 45 minuten. In dit gesprek zullen wij dieper ingaan op de hulpvraag.

In het pre-intakegesprek wordt een eerste klachten- en  probleemanalyse uitgevoerd. We kijken naar de aard van het probleem, eventuele eerdere behandelingen en hoe u uw klachten ervaart. Ook proberen we een beeld te krijgen van (aspecten van) uw jeugd en uw huidige leefsituatie. De invulling van het gesprek hangt af van de aard van het probleem waarmee u bij ons komt.

Bij een vermoeden van een leer- of gedragsprobleem wordt een semi-gestructureerd interview afgenomen aan de hand van een door Ergoselect ontwikkelde vragenlijst. Hierbij wordt onder andere dieper ingegaan op de levensontwikkeling.

Onderzoek

Indien nodig is het na het intakegesprek mogelijk om een afspraak te maken voor een diagnostisch onderzoek. Het onderzoek zelf duurt in de regel een hele dag. Bij kinderen jonger dan 10 jaar splitsen we het onderzoek uit in verschillende dagdelen.

Na de intake worden deelvragen en hypotheses opgesteld en definitieve tests voor het onderzoek vastgesteld. Voor veel diagnostiekvragen gebruikt Ergoselect standaard testbatterijen. Deze worden aan de hand van de informatie uit het intakegesprek aangepast, bijvoorbeeld naar aanleiding van cognitieve capaciteiten, eerder afgenomen tests of mogelijke comorbiditeit. Deze aanvulling of wijziging in het testprogramma wordt benaderd vanuit het ‘stepped care’-principe. Uitgangspunt hierbij is, dat u de meest effectieve en minst belastende procedure bij diagnostiek en behandeling krijgt voorgelegd en dat de vervolgtests alleen worden uitgevoerd als deze daadwerkelijk aanvullende informatie kunnen bieden. 

Rapportage

Na afloop worden alle gegevens gebundeld in een rapport. In dit rapport bevindt zich een overzicht van alle diagnostische instrumenten, een interpretatie van de resultaten, een conclusie en (deel)diagnose. De rapportage wordt waar nodig mondeling nabesproken. In een aantal gevallen wordt vervolgdiagnostiek voorgesteld of worden afspraken gemaakt over verdere begeleiding.

We streven ernaar het rapport en de resultaten binnen twee weken na afname van het onderzoek afgerond te hebben.

Wachttijden

De wachttijden zijn bij Ergoselect relatief kort. In veel gevallen kunnen wij binnen twee weken een afspraak maken. Zie ook de aparte wachtlijst pagina met een actueel overzicht.