• School- en beroepskeuze

  Wij helpen bij  het kiezen van de juiste opleiding op niveau en passend bij de interesses en competenties. Ergoselect biedt ondersteuning bij het maken van een CV (volgens de laatste richtlijnen) en het opstellen van een goede motivatiebrief Neem voor informatie contact op via onze info nummers 020-4890054, 035-6212491 en 043-3061118.    

  lees verder
 • Dyslexie en dyscalculie

  Dyslexie is een leerstoornis. De lees- en schrijfproblemen worden bij mensen met dyslexie veroorzaakt doordat er iets mis gaat in de fonologische processen. Fonologie is het automatisch kunnen koppelen van letters aan klanken en de klanken automatisch kunnen omzetten in letters. Het automatiseren van dit proces is voor mensen met dyslexie moeilijk, waardoor zij moeite Continue Reading

  lees verder
 • Gedragsproblemen ADD & ADHD

  ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder); jeugd en volwassenen. Het wordt ook wel aandachtstekort-hyperkinetische stoornis of aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis genoemd. Bel voor meer informatie met onze info lijnen op 020-4890054, 035-6212491 en 043-3061118.

  lees verder
 • Intelligentie- en niveau-onderzoek

  Ergoselect heeft verschillende tests in huis om onderzoek naar intelligentie te kunnen verrichten, waaronder de: DAT HRM, WISC, WPPSI, BNT, RAVEN, GIVO, NIO. Onderzoek naar intelligentie De reden dat u een onderzoek naar intelligentie wil, kan verschillend zijn: ● second opinion (naast de CITO-score) ● schooladvies ● onderzoek naar hoogbegaafdheid ● totaalbeeld van het capaciteitenniveau Continue Reading

  lees verder
 • Huiswerkbegeleiding

  Ergoselect helpt kinderen die moeilijk meekomen en een duwtje in de rug kunnen gebruiken. We assisteren met alle niveaus van onderwijs. Voor meer informatie zijn wij bereikbaar op onze info nummers 020-4890054, 035-6212491 en 043-3061118.  

  lees verder

NLD (informatieverwerkingsstoornis)

NLD staat voor non-verbal learning disorder. In het Nederlands: een niet-verbale leerstoornis. NLD levert vooral problemen op in de non-verbale communicatie, maar ook op andere gebieden: de verbale communicatie, ruimtelijk inzicht, schoolse vaardigheden, werktempo, motoriek en op sociaal gebied.

Kenmerken
Hieronder vindt u een aantal algemene kenmerken van NLD:
• moeite met het herkennen van non-verbale signalen (emoties herkennen)
• sterke verbale vaardigheden
• problemen met ruimtelijk inzicht en rekenen
• een traag werktempo
• problemen met de fijne motoriek (schrijfvaardigheden)
• problemen met de grove motoriek (‘houterig en onhandig’)
• moeite met oog-hand-coördinatie
• beperkte sociale vaardigheden

Daarnaast laat onderzoek zien dat mensen met NLD vaker dan anderen kans hebben op het ontwikkelen van faalangst, persoonlijkheidsstoornissen en depressie.

Diagnose
Door middel van een neuropsychologisch onderzoek wordt NLD vastgesteld. Hierbij is tevens van belang om te kijken naar de ontwikkeling op didactisch, cognitief, persoonlijk en sociaal-emotioneel gebied. Uitkomst van het onderzoek zal een profiel weergeven waarin de sterke en zwakke vaardigheden in kaart worden gebracht.

Behandeling
NLD is niet te genezen. Behandeling van NLD richt zich daarom voornamelijk op het bieden van een gestructureerde omgeving en wordt aandacht besteed aan het geven van instructie. Verder is het van belang dat de behandeling bestaat uit het verder ontwikkelen van de sterke vaardigheden, waarmee men de zwakke vaardigheden kan compenseren.

Aanmelden voor een diagnostisch onderzoek
Na aanmelding bij Ergoselect nodigen wij u en/of uw kind uit voor een eerste gesprek. Dit eerste gesprek is vrijblijvend van aard. In dit gesprek proberen we te achterhalen wat de oorzaken van de klachten zijn en of het onderzoek nuttig is en geschikt is voor de vraag- en probleemstelling. Bij volwassenen starten we over het algemeen dezelfde dag met het onderzoek. Bij kinderen splitsen we het onderzoek uit over verschillende dagen. Vaak is van te voren al telefonisch contact geweest om de belangrijkste problemen in kaart te brengen.

Meer informatie over de aanmeldingsprocedure vindt u op deze pagina.

Informatie over kosten en vergoedingen vindt u hier.

Meer informatie over NLD kunt u ook vinden op balans digitaal.