• School- en beroepskeuze

  Wij helpen bij  het kiezen van de juiste opleiding op niveau en passend bij de interesses en competenties. Ergoselect biedt ondersteuning bij het maken van een CV (volgens de laatste richtlijnen) en het opstellen van een goede motivatiebrief Neem voor informatie contact op via onze info nummers 020-4890054, 035-6212491 en 043-3061118.    

  lees verder
 • Dyslexie en dyscalculie

  Dyslexie is een leerstoornis. De lees- en schrijfproblemen worden bij mensen met dyslexie veroorzaakt doordat er iets mis gaat in de fonologische processen. Fonologie is het automatisch kunnen koppelen van letters aan klanken en de klanken automatisch kunnen omzetten in letters. Het automatiseren van dit proces is voor mensen met dyslexie moeilijk, waardoor zij moeite Continue Reading

  lees verder
 • Gedragsproblemen ADD & ADHD

  ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder); jeugd en volwassenen. Het wordt ook wel aandachtstekort-hyperkinetische stoornis of aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis genoemd. Bel voor meer informatie met onze info lijnen op 020-4890054, 035-6212491 en 043-3061118.

  lees verder
 • Intelligentie- en niveau-onderzoek

  Ergoselect heeft verschillende tests in huis om onderzoek naar intelligentie te kunnen verrichten, waaronder de: DAT HRM, WISC, WPPSI, BNT, RAVEN, GIVO, NIO. Onderzoek naar intelligentie De reden dat u een onderzoek naar intelligentie wil, kan verschillend zijn: ● second opinion (naast de CITO-score) ● schooladvies ● onderzoek naar hoogbegaafdheid ● totaalbeeld van het capaciteitenniveau Continue Reading

  lees verder
 • Huiswerkbegeleiding

  Ergoselect helpt kinderen die moeilijk meekomen en een duwtje in de rug kunnen gebruiken. We assisteren met alle niveaus van onderwijs. Voor meer informatie zijn wij bereikbaar op onze info nummers 020-4890054, 035-6212491 en 043-3061118.  

  lees verder

Leerstoornissen (informatieverwerkingsstoornis)

Diagnostiek en behandeling zijn gericht op taalproblemen (dyslexie) en rekenproblemen (dyscalculie).

Werkwijze

De diagnostiek verloopt volgens een vaste procedure. Na het eerste telefonisch contact wordt een dossier opgemaakt en een intake gesprek afgesproken. Tijdens het telefoongesprek en pre-intake worden vragen beantwoord en informatie gegeven over de kosten, procedure en eventuele vergoedingen; alsook de bereikbaarheid van het kantoor.

De testdag begint met een intake, om achtergrond informatie te verkrijgen met betrekking tot de hulpvraag. Er wordt tevens een probleemanalyse uitgevoerd.

Aan de hand van een semi-gestructureerd interview wordt dieper ingegaan op de voorgeschiedenis van de klacht, de problemen ontstaan door de klachten en reeds eerdere interventies.

Met behulp van de informatie uit het intakegesprek wordt een testbatterij samengesteld. Het testprogramma wordt uitgevoerd volgens het ‘stepped care’  principe en is ‘evidence based’. Uitgangspunt hierbij is dat de client de meest effectieve en minst belastende procedure krijgt aangeboden.

Afhankelijk van de vraagstelling duurt en testprocedure 2 of 3 dagdelen. Aan het einde van de testdag wordt een afspraak gemaakt voor een nabespreking. Binnen veertien dagen wordt over de uitslag gerapporteerd.

Het dyslexie-onderzoek is gebaseerd op de criteria van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN). Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.

Het onderzoek naar dyscalculie is gebaseerd op de theoretische onderbouwing van Ruijssenaars, Van Luit en Lieshout (2004). Dyscalculie wordt gedefinieerd als een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het leren en vlot/accuraat oproepen en toepassen van reken- en wiskundekennis.