• School- en beroepskeuze

  Wij helpen bij  het kiezen van de juiste opleiding op niveau en passend bij de interesses en competenties. Ergoselect biedt ondersteuning bij het maken van een CV (volgens de laatste richtlijnen) en het opstellen van een goede motivatiebrief Neem voor informatie contact op via onze info nummers 020-4890054, 035-6212491 en 043-3061118.    

  lees verder
 • Dyslexie en dyscalculie

  Dyslexie is een leerstoornis. De lees- en schrijfproblemen worden bij mensen met dyslexie veroorzaakt doordat er iets mis gaat in de fonologische processen. Fonologie is het automatisch kunnen koppelen van letters aan klanken en de klanken automatisch kunnen omzetten in letters. Het automatiseren van dit proces is voor mensen met dyslexie moeilijk, waardoor zij moeite Continue Reading

  lees verder
 • Gedragsproblemen ADD & ADHD

  ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder); jeugd en volwassenen. Het wordt ook wel aandachtstekort-hyperkinetische stoornis of aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis genoemd. Bel voor meer informatie met onze info lijnen op 020-4890054, 035-6212491 en 043-3061118.

  lees verder
 • Intelligentie- en niveau-onderzoek

  Ergoselect heeft verschillende tests in huis om onderzoek naar intelligentie te kunnen verrichten, waaronder de: DAT HRM, WISC, WPPSI, BNT, RAVEN, GIVO, NIO. Onderzoek naar intelligentie De reden dat u een onderzoek naar intelligentie wil, kan verschillend zijn: ● second opinion (naast de CITO-score) ● schooladvies ● onderzoek naar hoogbegaafdheid ● totaalbeeld van het capaciteitenniveau Continue Reading

  lees verder
 • Huiswerkbegeleiding

  Ergoselect helpt kinderen die moeilijk meekomen en een duwtje in de rug kunnen gebruiken. We assisteren met alle niveaus van onderwijs. Voor meer informatie zijn wij bereikbaar op onze info nummers 020-4890054, 035-6212491 en 043-3061118.  

  lees verder

Het team

Drs E. van der Oord, Registerpsycholoog GZ/A&O, NIP en Europsycholoog

FullSizeRenderDrs. E. van der Oord is zijn loopbaan begonnen in 1969 als freelance psycholoog werving en selectie. Tussen 1972 en 1974 is hij verantwoordelijk geweest voor de selectie van gevangenispersoneel bij het CWOI in Den Haag. In 1975 is het bureau in Amsterdam geopend, met als werkzaamheden personeelsselectie en beroepskeuze.

In de periode 1975 tot 1982 zijn tevens onderwijstaken vervuld bij diverse hbo-instellingen. Vanaf 1982 zijn de taken binnen het bureau uitgebreid met het onderzoek en de behandeling van leerstoornissen, ontwikkelingsstoornissen en gedragsstoornissen. In 1987 is het bureau in Vaals geopend; in 1995 het bureau in Utrecht; In 2015 het bureau in Hilversum.

Drs E. van der Oord is ingeschreven in het BIG register. Daarnaast is hij sinds 1972 lid van het NIP en sinds 2012 registerpsycholoog Arbeid & Organisatie en registerpsycholoog GZ van het NIP. Sinds 2014 staat hij ingeschreven in het kwaliteitsregister van Europsycholoog van het NIP. Na de BIG registratie zijn tevens onderzoek en behandeling van ernstige DSM IV gerelateerde stoornissen aangeboden aan jeugdige en volwassen cliënten.

Corné van Ginkel MSc, basispsycholoog

Corné is na6tag_090716-153046-3 zijn stage bij Ergoselect Amsterdam aan de slag gegaan als basispsycholoog. Hij heeft de studie psychologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam gedaan en heeft zich daarbij met name gericht op de klinische ontwikkelingspsychologie. Dit wil zeggen dat zijn interesse vooral ligt in de kinder- en jeugdpsychologie.

Corné zal met name te vinden zijn op locatie Amsterdam, en zal daarnaast soms in Vaals werkzaam zijn. Hij houdt zich met name bezig met onderzoek, diagnostiek en begeleiding bij leerstoornissen (dyslexie, dyscaclulie), gedragsstoornissen (o.a. ADD, ADHD) en stemmingsstoornissen (angst, dysthymie). Daarnaast voert hij intelligentieonderzoek en beroepskeuzeonderzoek uit en geeft hij studie/huiswerkbegeleiding. Zowel kinderen, jongeren als volwassenen kunnen bij hem terecht.