• School- en beroepskeuze

  Wij helpen bij  het kiezen van de juiste opleiding op niveau en passend bij de interesses en competenties. Ergoselect biedt ondersteuning bij het maken van een CV (volgens de laatste richtlijnen) en het opstellen van een goede motivatiebrief Neem voor informatie contact op via onze info nummers 020-4890054, 035-6212491 en 043-3061118.    

  lees verder
 • Dyslexie en dyscalculie

  Dyslexie is een leerstoornis. De lees- en schrijfproblemen worden bij mensen met dyslexie veroorzaakt doordat er iets mis gaat in de fonologische processen. Fonologie is het automatisch kunnen koppelen van letters aan klanken en de klanken automatisch kunnen omzetten in letters. Het automatiseren van dit proces is voor mensen met dyslexie moeilijk, waardoor zij moeite Continue Reading

  lees verder
 • Gedragsproblemen ADD & ADHD

  ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder); jeugd en volwassenen. Het wordt ook wel aandachtstekort-hyperkinetische stoornis of aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis genoemd. Bel voor meer informatie met onze info lijnen op 020-4890054, 035-6212491 en 043-3061118.

  lees verder
 • Intelligentie- en niveau-onderzoek

  Ergoselect heeft verschillende tests in huis om onderzoek naar intelligentie te kunnen verrichten, waaronder de: DAT HRM, WISC, WPPSI, BNT, RAVEN, GIVO, NIO. Onderzoek naar intelligentie De reden dat u een onderzoek naar intelligentie wil, kan verschillend zijn: ● second opinion (naast de CITO-score) ● schooladvies ● onderzoek naar hoogbegaafdheid ● totaalbeeld van het capaciteitenniveau Continue Reading

  lees verder
 • Huiswerkbegeleiding

  Ergoselect helpt kinderen die moeilijk meekomen en een duwtje in de rug kunnen gebruiken. We assisteren met alle niveaus van onderwijs. Voor meer informatie zijn wij bereikbaar op onze info nummers 020-4890054, 035-6212491 en 043-3061118.  

  lees verder

Concentratie

Er is sprake van een concentratieprobleem als er problemen zijn die van invloed zijn op de aandacht:

1) aandacht niet goed kunnen bundelen,

2) moeite hebben om de aandacht te richten

3) de aandacht niet langdurig vast kunnen houden.

Concentratieproblemen laten zich niet gemakkelijk omschrijven omdat verschillende oorzaken een rol kunnen spelen. De oorzaken kunnen intern (bij de persoon zelf) liggen, maar ook vanuit de omgeving (thuis-, school-, of werksituatie) komen.

Kenmerken van concentratieproblemen
Hieronder vindt u een aantal algemene kenmerken van concentratieproblemen:
● snel afgeleid zijn en veel afleiding zoeken
● moeite om langdurig de aandacht op iets te richten
● moeite met luisteren (niet alles op kunnen nemen)
● op alles reageren

Faalangst, maar ook motivatieproblemen en problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling kunnen een rol spelen.

Diagnose
Het onderzoek naar concentratieproblemen richt zich op het vaststellen van de problematiek, maar ook naar het zoeken van de oorzaak. Dit is bepalend voor de behandeling.

Behandeling

De behandeling van concentratieproblemen richt zich voornamelijk op de oorzaak van de problematiek. Bijvoorbeeld: het aanbieden van gemakkelijke lesstof, een koptelefoon gebruiken in de klas of het aanleren van effectieve leerstrategieën. Daarnaast kunnen bepaalde concentratie-oefeningen helpen om de problematiek te verlichten.

Aanmelden voor een diagnostisch onderzoek
Na aanmelding bij Ergoselect nodigen wij u en/of uw kind uit voor een eerste gesprek. Dit eerste gesprek is vrijblijvend van aard. In dit gesprek proberen we te achterhalen wat de klachten zijn en of het onderzoek nuttig is en geschikt is voor de vraag- en probleemstelling. Bij volwassenen starten we over het algemeen dezelfde dag met het onderzoek. Bij kinderen splitsen we het onderzoek uit over verschillende dagen. Vaak is er van te voren al telefonisch contact geweest om de belangrijkste problemen in kaart te brengen.

Informatie over kosten en vergoedingen vindt u hier.

Meer informatie over concentratie kunt u ook hier vinden.