• School- en beroepskeuze

  Wij helpen bij  het kiezen van de juiste opleiding op niveau en passend bij de interesses en competenties. Ergoselect biedt ondersteuning bij het maken van een CV (volgens de laatste richtlijnen) en het opstellen van een goede motivatiebrief Neem voor informatie contact op via onze info nummers 020-4890054, 035-6212491 en 043-3061118.    

  lees verder
 • Dyslexie en dyscalculie

  Dyslexie is een leerstoornis. De lees- en schrijfproblemen worden bij mensen met dyslexie veroorzaakt doordat er iets mis gaat in de fonologische processen. Fonologie is het automatisch kunnen koppelen van letters aan klanken en de klanken automatisch kunnen omzetten in letters. Het automatiseren van dit proces is voor mensen met dyslexie moeilijk, waardoor zij moeite Continue Reading

  lees verder
 • Gedragsproblemen ADD & ADHD

  ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder); jeugd en volwassenen. Het wordt ook wel aandachtstekort-hyperkinetische stoornis of aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis genoemd. Bel voor meer informatie met onze info lijnen op 020-4890054, 035-6212491 en 043-3061118.

  lees verder
 • Intelligentie- en niveau-onderzoek

  Ergoselect heeft verschillende tests in huis om onderzoek naar intelligentie te kunnen verrichten, waaronder de: DAT HRM, WISC, WPPSI, BNT, RAVEN, GIVO, NIO. Onderzoek naar intelligentie De reden dat u een onderzoek naar intelligentie wil, kan verschillend zijn: ● second opinion (naast de CITO-score) ● schooladvies ● onderzoek naar hoogbegaafdheid ● totaalbeeld van het capaciteitenniveau Continue Reading

  lees verder
 • Huiswerkbegeleiding

  Ergoselect helpt kinderen die moeilijk meekomen en een duwtje in de rug kunnen gebruiken. We assisteren met alle niveaus van onderwijs. Voor meer informatie zijn wij bereikbaar op onze info nummers 020-4890054, 035-6212491 en 043-3061118.  

  lees verder

Beroepskeuze

Landelijk en regionaal centrum voor onderzoek naar schoolkeuze, profielkeuze, studiekeuze en beroepskeuze

Basisonderwijs

Een gespecialiseerd orthodidactisch en psychologisch onderzoek naar schoolvorderingen, leerproblemen en het meest geschikte schooltype voor uw kind. Naast advisering over de juiste schoolkeuze is begeleiding en remedial teaching mogelijk voor dyslexie, dyscalculie, NLD, pesten op school, concentratieproblemen, hoogbegaafdheid etc. Nieuw in het programma is om in 5 à 10 lessen de leesmotivatie dan wel de schoolmotivatie te bevorderen.

                                                                                                                                                    beroepskeuze

Voortgezet onderwijs

Met behulp van een op de leerling toegesneden testprogramma, wordt aan het einde van groep 8 of in de eerste jaren van het vervolgonderwijs een advies gegeven over de schoolkeuze, vervolgtrajectkeuze, of profielkeuze.Daarnaast is studiebegeleiding mogelijk o.a. bijlessen, huiswerk maken en faalangstreductietraining alsmede examentraing.

In verband met de studiekeuze aan het eind van de middelbare school, kan via een testprogramma geadviseerd worden over een vervolgopleiding mbo, hbo of wo. Hulp bij solliciteren is momenteel een hot item.

Het beroepskeuze-onderzoek is niet leeftijdafhankelijk . Ook volwassenen vinden veel baat bij een loopbaanonderzoek. Uit een bestand van meer dan 3000 opleidingen cq beroepen wordt een selectie gemaakt, afgestemd op de resultaten van het onderzoek.

Ergoselect biedt ook ondersteuning bij het maken van een CV (volgens de laatste richtlijnen) en het opstellen van een goede motivatiebrief.

Voor meer informatie over beroepskeuze vragen wij u om contact op te nemen via onze info nummers 020-4890054  035-6212491 en 043-3061118.