• School- en beroepskeuze

  Wij helpen bij  het kiezen van de juiste opleiding op niveau en passend bij de interesses en competenties. Ergoselect biedt ondersteuning bij het maken van een CV (volgens de laatste richtlijnen) en het opstellen van een goede motivatiebrief Neem voor informatie contact op via onze info nummers 020-4890054, 035-6212491 en 043-3061118.    

  lees verder
 • Dyslexie en dyscalculie

  Dyslexie is een leerstoornis. De lees- en schrijfproblemen worden bij mensen met dyslexie veroorzaakt doordat er iets mis gaat in de fonologische processen. Fonologie is het automatisch kunnen koppelen van letters aan klanken en de klanken automatisch kunnen omzetten in letters. Het automatiseren van dit proces is voor mensen met dyslexie moeilijk, waardoor zij moeite Continue Reading

  lees verder
 • Gedragsproblemen ADD & ADHD

  ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder); jeugd en volwassenen. Het wordt ook wel aandachtstekort-hyperkinetische stoornis of aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis genoemd. Bel voor meer informatie met onze info lijnen op 020-4890054, 035-6212491 en 043-3061118.

  lees verder
 • Intelligentie- en niveau-onderzoek

  Ergoselect heeft verschillende tests in huis om onderzoek naar intelligentie te kunnen verrichten, waaronder de: DAT HRM, WISC, WPPSI, BNT, RAVEN, GIVO, NIO. Onderzoek naar intelligentie De reden dat u een onderzoek naar intelligentie wil, kan verschillend zijn: ● second opinion (naast de CITO-score) ● schooladvies ● onderzoek naar hoogbegaafdheid ● totaalbeeld van het capaciteitenniveau Continue Reading

  lees verder
 • Huiswerkbegeleiding

  Ergoselect helpt kinderen die moeilijk meekomen en een duwtje in de rug kunnen gebruiken. We assisteren met alle niveaus van onderwijs. Voor meer informatie zijn wij bereikbaar op onze info nummers 020-4890054, 035-6212491 en 043-3061118.  

  lees verder

Behandeling

Na de diagnose is er soms onzekerheid over wat er aan eventuele geconstateerde problemen kan worden gedaan. In een enkel geval verwijzen we onze cliënten door naar een collega met gespecialiseerde zorg. Meestal kunnen wij zelf een oplossing bieden. Hieronder vindt u een overzicht van behandelmogelijkheden vanuit Ergoselect, voor kinderen en volwassenen.

–       dyslexie: met behulp van verschillende methodes begeleiden wij onder andere in het snel lezen, vloeiend lezen, nauwkeurig lezen, begrijpend lezen, spelling, schrijven, woordenschat en het gebruik van hulpmiddelen.

–       dyscalculie: in de behandeling van rekenproblematiek werken wij aan het rekenbegrip, getalinzicht, automatiseren van basale rekenvaardigheden, oplossingsstrategieën, geheugen, ruimtelijk inzicht en het gebruik van hulpmiddelen.

–       studievaardigheden: hierbij focussen wij op het plannen en organiseren, agendagebruik, studerend lezen, leerstrategieën, werkhouding, motivatie, geheugen, aandacht en concentratie en het gebruik van hulpmiddelen.

–       faalangst: door middel van een op cognitieve gedragstherapie gestoelde protocollaire behandeling, behandelen wij kinderen en volwassenen bij faalangst.

Aanpak en manier van werken

Tijdens de behandeling staat een ontspannen en veilige sfeer centraal. In de praktijk zien wij, dat het zelfvertrouwen vaak laag is. Daarom besteden we ook veel aandacht aan het vergroten van het vertrouwen in eigen kunnen. Ook proberen wij altijd te zoeken naar manieren om de behandeling zo leuk mogelijk te maken.

Aan de hand van een handelingsplan wordt bepaald hoelang de behandeling duurt. Behandeling vindt plaats in onze praktijk in Amsterdam. Behandelingen zijn op dit moment niet mogelijk in Hilversum of Vaals. Wel is er een mogelijkheid in Utrecht.