• School- en beroepskeuze

  Wij helpen bij  het kiezen van de juiste opleiding op niveau en passend bij de interesses en competenties. Ergoselect biedt ondersteuning bij het maken van een CV (volgens de laatste richtlijnen) en het opstellen van een goede motivatiebrief Neem voor informatie contact op via onze info nummers 020-4890054, 035-6212491 en 043-3061118.    

  lees verder
 • Dyslexie en dyscalculie

  Dyslexie is een leerstoornis. De lees- en schrijfproblemen worden bij mensen met dyslexie veroorzaakt doordat er iets mis gaat in de fonologische processen. Fonologie is het automatisch kunnen koppelen van letters aan klanken en de klanken automatisch kunnen omzetten in letters. Het automatiseren van dit proces is voor mensen met dyslexie moeilijk, waardoor zij moeite Continue Reading

  lees verder
 • Gedragsproblemen ADD & ADHD

  ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder); jeugd en volwassenen. Het wordt ook wel aandachtstekort-hyperkinetische stoornis of aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis genoemd. Bel voor meer informatie met onze info lijnen op 020-4890054, 035-6212491 en 043-3061118.

  lees verder
 • Intelligentie- en niveau-onderzoek

  Ergoselect heeft verschillende tests in huis om onderzoek naar intelligentie te kunnen verrichten, waaronder de: DAT HRM, WISC, WPPSI, BNT, RAVEN, GIVO, NIO. Onderzoek naar intelligentie De reden dat u een onderzoek naar intelligentie wil, kan verschillend zijn: ● second opinion (naast de CITO-score) ● schooladvies ● onderzoek naar hoogbegaafdheid ● totaalbeeld van het capaciteitenniveau Continue Reading

  lees verder
 • Huiswerkbegeleiding

  Ergoselect helpt kinderen die moeilijk meekomen en een duwtje in de rug kunnen gebruiken. We assisteren met alle niveaus van onderwijs. Voor meer informatie zijn wij bereikbaar op onze info nummers 020-4890054, 035-6212491 en 043-3061118.  

  lees verder

ADHD

ADHD is de afkorting van de term Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (aandacht en concentratie stoornis, met hyperactiviteit en impulsiviteit). ADHD is een informatieverwerkingsstoornis.

Oorzaak

De oorzaak van ADHD kan per kind verschillen. Wat we weten is het volgende:

– Een component wat een grote factor blijkt te zijn, is erfelijkheid. Zo hebben kinderen die een ouder met AD(H)D hebben een grotere kans op AD(H)D, dan kinderen zonder een ouder met AD(H)D.
– De omgeving is van invloed. Zo is bekend dat het bieden van voldoende structuur vaak effect heeft op de vermindering van symptomen van ADHD.
– Functionering van de hersenen. Recent is gebleken dat bij AD(H)D sprake is van een neurobiologische stoornis.

Kenmerken

ADHD kan zich op drie manieren uiten:

AandaADHDchtstekort. Iemand heeft moeite de aandacht te houden bij taken of spellen, en kan daarbij vaak slordigheidsfouten maken in werk of schoolwerk. Daarnaast kan iemand snel afgeleid en vaak vergeetachtig zijn. Vaak is er moeite met het afmaken van taken op het werk, huiswerk of karweitjes.

Hyperactiviteit. Iemand beweegt vaak met handen of voeten, of wiebelt in de stoel. Bij kinderen wordt vaak gezien dat ze veel rondrennen of klimmen, bij jongeren en volwassenen kan zich dat meer uiten in gevoelens van rusteloosheid.

Impulsiviteit. Iemand flapt antwoorden er te snel uit of heeft moeite om op zijn of haar beurt te wachten.

De stoornis komt in drie vormen voor:

– Overwegend onoplettend. Dit uit zich met name in de kenmerken van aandachtstekort. Dit is met name bekend als ADD.
– Overwegend hyperactief-impulsief. Dit uit zich met name in de kenmerken van hyperactiviteit en impulsiviteit. Dit beeld komt weinig voor.
– Gecombineerd beeld. Dit uit zich in zowel aandachtstekort als hyperactiviteit en impulsiviteit. Dit beeld komt het meest voor.

Diagnose

Bij onderzoek naar ADHD bij uw kind of uzelf, wordt door middel van intelligentieonderzoek de intelligentie bepaald. Daarnaast wordt een beeld verkregen van de cognitieve vaardigheden, waaronder geheugen en concentratievermogen. Verder wordt bekeken of het gedrag niet wordt veroorzaakt door omgevingsfactoren of een andere stoornis dan ADHD. Voor de diagnose is het van belang dat diverse bronnen geraadpleegd worden. Wanneer het uw kind betreft, worden diverse vragenlijsten en een anamnese bij ouders afgenomen. Daarnaast wordt gevraagd of leraren een aantal vragenlijsten willen invullen, om op die manier een beeld te verkrijgen van het gedrag van uw kind op school. Wanneer het uzelf betreft, zal gevraagd worden welke mensen in uw omgeving u goed kennen, zodat we uit diverse bronnen een beeld van uw gedrag krijgen. De diagnose wordt door ons gesteld aan de hand van het handboek DSM-V, het internationale classificatiesysteem van de geestelijke gezondheidszorg.

Behandeling

Vaak wordt bij ADHD medicijnen voorgeschreven, om de symptomen te onderdrukken. Medicijnen genezen echter niet. Daarnaast heeft niet elke persoon baat bij het gebruik van medicijnen. De behandeling kan zich richten op de ouders en op het kind zelf. Ouders worden begeleid in het omgaan met de diverse symptomen en in het bieden van structuur thuis. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen behandeld worden door het bieden van structuur, en door te helpen het gedrag beter te kunnen reguleren.

Aanmelden voor diagnostisch onderzoek

Voor onze contactgegevens verwijzen we u naar de pagina ‘Contact’.