• School- en beroepskeuze

  Wij helpen bij  het kiezen van de juiste opleiding op niveau en passend bij de interesses en competenties. Ergoselect biedt ondersteuning bij het maken van een CV (volgens de laatste richtlijnen) en het opstellen van een goede motivatiebrief Neem voor informatie contact op via onze info nummers 020-4890054, 035-6212491 en 043-3061118.    

  lees verder
 • Dyslexie en dyscalculie

  Dyslexie is een leerstoornis. De lees- en schrijfproblemen worden bij mensen met dyslexie veroorzaakt doordat er iets mis gaat in de fonologische processen. Fonologie is het automatisch kunnen koppelen van letters aan klanken en de klanken automatisch kunnen omzetten in letters. Het automatiseren van dit proces is voor mensen met dyslexie moeilijk, waardoor zij moeite Continue Reading

  lees verder
 • Gedragsproblemen ADD & ADHD

  ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder); jeugd en volwassenen. Het wordt ook wel aandachtstekort-hyperkinetische stoornis of aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis genoemd. Bel voor meer informatie met onze info lijnen op 020-4890054, 035-6212491 en 043-3061118.

  lees verder
 • Intelligentie- en niveau-onderzoek

  Ergoselect heeft verschillende tests in huis om onderzoek naar intelligentie te kunnen verrichten, waaronder de: DAT HRM, WISC, WPPSI, BNT, RAVEN, GIVO, NIO. Onderzoek naar intelligentie De reden dat u een onderzoek naar intelligentie wil, kan verschillend zijn: ● second opinion (naast de CITO-score) ● schooladvies ● onderzoek naar hoogbegaafdheid ● totaalbeeld van het capaciteitenniveau Continue Reading

  lees verder
 • Huiswerkbegeleiding

  Ergoselect helpt kinderen die moeilijk meekomen en een duwtje in de rug kunnen gebruiken. We assisteren met alle niveaus van onderwijs. Voor meer informatie zijn wij bereikbaar op onze info nummers 020-4890054, 035-6212491 en 043-3061118.  

  lees verder

Informatie aanvragen

Informatie kan op de volgende manieren aangevraagd worden:

Telefonisch op werkdagen van 9:00-17:00 uur:
Amsterdam: 020-4890054
Vaals: 043-3061118

Per e-mail:
ergoselect@gmail.com

Schriftelijk:
Hoofdkantoor Ergoselect
G. Mahlerlaan 527 B Amsterdam

 

Aanmelden

Procedure van aanmelding
Via bovenstaande contactgegevens kunt u zich aanmelden voor onderzoek of begeleiding. Vermeldt daarbij uw woonplaats, zorgvraag en eventueel zorgverzekering.

Intake
Na aanmelding maken we een afspraak voor een pre- intakegesprek. Het pre-intakegesprek is vrijblijvend en duurt ongeveer 45 minuten. Tijdens het gesprek wordt dieper ingegaan op de hulpvraag en de voorgeschiedenis.
Er wordt een klachten- en probleemanalyse uitgevoerd. Bij een vermoeden van een ernstige DSM-V gerelateerde stoornis wordt een semi gestructureerd interview afgenomen aan de hand van een door Ergoselect ontwikkelde vragenlijst, waarbij dieper wordt ingegaan op de ontwikkeling.

De wachttijd bij Ergoselect is kort en in veel gevallen kunnen wij binnen twee weken een afspraak maken.

Onderzoek
Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de zorgverzekering is een verwijzing door de huisarts verplicht. Deze geeft de zorgzwaartevraag aan. Daarna volgt de intake bij Ergoselect.

Na de intake worden deelvragen en hypothesen opgesteld en worden de definitieve tests voor het onderzoek of behandeling vastgesteld. Voor sommige deelaspecten van de diagnostiek worden standaardtests gebruikt, die aangevuld worden met aan de vraagstelling gekoppelde tests. Aanvulling in het testprogramma is gebaseerd op het ‘stepped care’ principe. Uitgangspunt hierbij is, dat de cliënt de meest effectieve en minst belastende procedure bij diagnostiek en behandeling krijgt voorgelegd en dat vervolgtests alleen worden uitgevoerd als deze daadwerkelijk aanvullende informatie kunnen bieden.

Rapportage

Na afloop van de testprocedure worden alle gegevens gebundeld in een rapport. In dit rapport bevindt zich een overzicht van alle diagnostische instrumenten, een interpretatie van de resultaten, een conclusie en (deel)diagnose. De rapportage wordt mondeling nabesproken. In enkele gevallen wordt vervolgdiagnostiek voorgesteld of worden afspraken gemaakt voor behandeling.

We streven ernaar om het rapport en de resultaten binnen drie weken na afname van het onderzoek afgerond te hebben.